Deublin DPS (EN)

 

System Działania DEUBLIN – lub DPS (The DEUBLIN Performance System) – jest wzorowany na doświadczeniach Systemu Produkcji Toyota. Dostosowany do potrzeb firmy DEUBLIN, system ten ma zapewnić firmie możliwości radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości.

Głównym celem systemu jest zwiększenie satysfakcji naszych klientów. Poprzez stałą i ciągłą redukcję nadmiernej produkcji, wyważanie dostępnych zasobów oraz unikanie czynności nie przynoszących wartości dodanej - takich jak np. czasy oczekiwania, cały proces produkcyjny jest dostosowany do indywidualnych wymagań klienta. W ten sposób firmie DEUBLIN udało się dojść do etapu, w którym szeroka gama modeli może być wysyłana w ciągu 3 dni roboczych.

System Działania DEUBLIN nie ogranicza się tylko do procesów produkcyjnych; faktycznie obejmuje on wszystkie działy firmy. W ten sposób pracownicy wszystkich działów są zaangażowani w ciągłe doskonalenie wszystkich procesów. Przez ciągłe wsparcie i doskonalenie pracowników rozwinięto cykl trwałej i ciągłej optymalizacji, która wraz maksymalną techniczną wydajnością łączy warunki ramowe takie jak ochrona zasobów czy ochrona środowiska i tworzy filozofię firmy.

To co zostało zapoczątkowane pod koniec roku 2010 przekształciło się w prawdziwą historię sukcesu. Wciąż podążamy za myślą, którą sformułował założyciel firmy Luke Deubler: “Wszystko jeszcze przed nami”.