Chociaż złącza obrotowe są ważnymi składnikami maszyn już od dziesięcioleci, ciągle spotyka się duże braki w wiedzy o nich.
Nie dotyczy to tylko tematów związanych z ich przeznaczeniem ale także wszystkiego co dotyczy montażu, konserwacji i wsparcia w celu osiągnięcia maksymalnego czasu technicznej użyteczności.
To dlatego DEUBLIN oferuje szkolenia, seminaria i warsztaty na temat złączy obrotowych, od szkoleń podstawowych po zaawansowane, w cyklach rocznych lub dwuletnich, dla odbiorców zainteresowanych konkretną tematyką jak np. chłodzenie w przemyśle obrabiarkowych czy produkcja papieru. Seminaria pozwalają spojrzeć na złącza obrotowe z różnych stron i gromadzą dostawców technologii DEUBLIN, reprezentowanych zarówno przez konsultantów jak i użytkowników.

Szkolenia

Szkolenia dostępne są jedynie dla ograniczonej grupy użytkowników i są przeprowadzane w lokalnych oddziałach firmy DEUBLIN.

Seminarium dotyczące złączy obrotowych i chłodziwa

Rocznie w seminarium bierze udział około 50 uczestników, głównie goście niemieckojęzyczni ale również goście międzynarodowi oraz czołowi wykładowcy z firm znanych na całym świecie. Tematyka dotyczy głównie takich tematów jak technologia wrzecion, utrzymywanie chłodziwa w odpowiednim stanie, filtracja, mikro-smarowanie oraz wszystkiego, co ma wpływ na czas użytkowania złączy obrotowych. Tematyka seminariów rozciąga się na wszelkie aspekty zastosowań złączy obrotowych i jest podparta odpowiednią wiedzą DEUBLIN zdobytą w tej dziedzinie.

tl_files/Deublin Frontend/images/kss.jpg

Seminarium “Optymalizacja suszenia”/szkolenie z zakresu produktów do przemysłu papierniczego

Seminarium cieszy się dużą popularnością, zarówno wśród wykładowców jak i słuchaczy. Tytuł seminarium jest w rzeczywistości trochę za krótki, ponieważ jego zakres obejmuje wiele innych tematów dotyczących maszyn papierniczych, nie koniecznie związanych z sekcją suszącą. Prezentacje są wzbogacone o funkcjonalne modele, które dostarczają praktycznego spojrzenia, uzupełniają teorię i inicjują żywe dyskusje wśród grup zgromadzonych dookoła modeli. Szkolenie z zakresu produktów do przemysłu papierniczego odbywa się u zainteresowanych producentów papieru i może być dostosowane bezpośrednio do aktualnie prowadzonych projektów.

Na dzisiejszym rynku samo oferowanie produktów najwyższej jakości jest, naszym zdaniem, nie wystarczające – jakość produktu musi być wzbogacona o dialog i multikierunkowe przekazywanie wiedzy. Aby w dobie międzynarodowej konkurencji możliwe było utrzymanie długoletniej pozycji na rynku ważne jest promowanie rozwoju zarówno dostawcy jak i użytkownika.

tl_files/Deublin Frontend/images/pts.jpg