Serwis

Dla firmy DEUBLIN serwis nastawiony na klienta oznacza:
dostosowywanie i/lub konstruowanie nowych złączy dostosowanych do specjalnych wymogów, wszechstronne doradztwo techniczne przy wyborze złącza w placówce firmy
DEUBLIN lub poprzez naszych przedstawicieli w terenie, szybka dostawa wszystkich wybranych części składowych i wreszcie szybkie diagnozowanie i usuwanie usterek. Długotrwałe awarie maszyn należą już do przeszłości. Produkowany i magazynowany jest szeroki asortyment złączy, w które można się szybko zaopatrzyć. Dzięki systemowi automatycznego magazynowania wszystkie zamówione elementy mogą być szybko i sprawnie zlokalizowane. Czas realizacji wyrobów na specjalne zamówienie jest niewiele dłuższy dzięki nowoczesnej i zoptymalizowanej produkcji i montażowi.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce DPS

Systemy CAD o wysokiej sprawności gwarantują realizację zamówień specjalnych, takich jak modyfikacja istniejących złączy lub skonstruowanie nowych złączy. Klient w krótkim terminie otrzymuje ofertę zawierającą rysunek techniczny i cenę. Produkcja zamówionych złączy obrotowych rozpoczyna się w momencie otrzymania przez placówkę firmy DEUBLIN zaakceptowanego przez klienta rysunku.